Header Ads

วิเคราะห์กราฟ Forex (Price Action) ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2560

วิเคราะห์กราฟ Forex (Price Action) ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2560

ตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคู่เงินที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ค่าเงิน Australian Dollar(AUD) ที่แข็งค่าขึ้นมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา Euro(Eur) แข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดมากกว่า 23 เดือนที่ผ่านมา ในด้านของ Canadian dollar(Cad) และ Swiss Franc(CHF) ก็แข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 1 ปีเช่นเดียวกัน New Zealand dollar(NZD) เองก็ทำจุดสูงสุดมากกว่า 10 เดือนที่ผ่านมา ทุกคู่เงินนั้นมีผลมาจาก การอ่อนค่าของ U.S dollar(USD) นั้นเอง

บทวิเคราะห์กราฟ Forex ของสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้มีค่อนข้างหลายคู่เงินที่ตอนนี้ฟอร์มตัวกำลังจะถึงแนวรับ-แนวต้าน หรือ เทรนไลน์ที่สำคัญตรงบริเวณของ Time Frame Day ซึ่งอาทิตย์หน้าหรืออีกสองอาทิตย์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวโน้มหรือเทรนเกิดขึ้นในบางคู่เงินผมจะขอนำคู่เงินที่คิดว่าน่าจะถึงการกลับตัว หรือ เปลี่ยนแนวโน้ม ตามหลักของ แนวรับ-แนวต้าน และ เทรนไลน์นะครับ

คู่เงินที่ 1) EURCAD

+ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการฟอร์มตัวลงมาเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงิน CAD
+แต่ค่าเงินของ EUR เองก็แข็งค่าเช่นเดียวกัน
+แต่เมื่อเทียบกับค่าเงินของ CAD แล้วยังสู้ไม่ได้
+กราฟได้เกิดเป็นเทรนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
+จนในอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาได้ลงมาถึงแนวเส้นเทรนไลน์ขาขึ้น
+และเกิดการไซด์เวย์ของราคาบริเวณนั้น
+และก็เกิดรูปแบบของ Price Action Engulfing “กลืนกิน”ขึ้น
+สามารถเข้าเทรด Buy ตามเทรนหลักระยะยาวที่ยังคงเป็นขาขึ้นถ้าหากยังไม่มีการเบรกเทรนไลน์ลงของแท่งเทียน
+สรุป เล่นฝั่ง Buy ไว้จนกว่าจะมีการเบรกเทรน

คู่เงินที่2) EURUSD

+ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่เงิน EUR ได้แข็งค่าสูงสุดในรอบ 23 เดือนที่ผ่านมา
+และในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินของ USD เองก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมากเช่นกัน
+จึงทำให้คู่เงิน EURUSD นั้นเกิดเป็น Strong Bullish มากและสามารถผ่านแนวต้านมากมายมาได้
+แต่ยังเหลือแนวต้านที่อยู่สูงที่สุด และ เป็นแนวต้านสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าจะหยุดความร้อนแรงของ EUR ได้หรือไม่
+อาทิตย์หน้าให้รอดูว่าราคาจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้หรือไม่
+ถ้าไม่ผ่านแล้วเกิด รูปแบบ Price Action กลับตัวสามารถเข้า Sell ตามได้

คู่เงินที่ 3) GBPAUD

+ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่าเงิน GBP ได้ระผลกระทบจากการเลือกตั้งของอังกฤษไปทำให้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมาก จากจุดสูงสุด
+ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่เงินของ AUD เองก็แข็งค่าขึ้นสูงกว่าในรอบสองปีเช่นกันอันเนื่องมาจากตัวเลขทางเศรธฐกิจของประเทศที่ออกมาดีและตัวของที่ประชุม RBA เองก็ให้ความเห็นว่าประเทศมีแนวโน้มเติมโตขึ้นมา
+ทำให้คู่เงิน GBPAUD นั้นปรับตัวลงมามากถึง 13,000 จุดจากจุดสูงสุดที่ผ่านมา
+แต่ว่าตอนนี้กราฟได้ลงมาใกล้ถึงกับเส้นเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นแล้ว
+ถ้าเกิดกราฟลงมาจนถึงเส้นเทรนไลน์และเกิดรูปแบบ Price Action กลับตัวขึ้นสามารถเข้าออเดอร์ฝั่ง Buy ได้

คู่เงินที่ 4) GBPCAD

+ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่าเงิน GBP ได้ระผลกระทบจากการเลือกตั้งของอังกฤษไปทำให้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมาก จากจุดสูงสุด
+ในขณะที่ค่าเงินของ CAD นั้นแข็งค่าขึ้นสูงกว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Canada จาก 0.5% เพิ่มเป็น 0.75%
+ทำให้คู่เงิน GBPCAD นั้นปรับตัวลงถึง 13,500 จุดจากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้า
+ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเองราคาก็ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
+แต่ว่าการปรับตัวลงของราคานั้นใกล้จะถึงเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเทรนไลน์ขาขึ้น
+ถ้าหากกราฟยังฟอร์มตัวลงมาจนถึงเส้นเทรนไลน์และเกิดรูปแบบ Price Action กลับตัวสามารถเข้าเทรดฝั่ง Buy ตามเทรนไลน์ได้

คู่เงินที่ 5) GBPJPY

+ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่าเงิน GBP ได้ระผลกระทบจากการเลือกตั้งของอังกฤษไปทำให้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมาก จากจุดสูงสุด
+ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินของ JPY นั้นก็แข็งค่าขึ้นอันเนื่องจากการอ่อนค่าลงของค่าเงิน USD
+ทำให้คู่เงินของ GBPJPY นั้นปรับตัวลงมาเล็กน้อยจากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ซึ่งเป็นคู่เงินที่ปรับตัวลงมาน้อยที่สุดถ้าหากไม่นับ GBPUSD
+แต่งการปรับตัวลงมานั้นใกล้จะถึงเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นแล้ว
+ถ้าหากกราฟลงมาถึงเส้นเทรนไลน์และเกิดแท่งเทียนกลับตัวขึ้นสามารถเข้าเทรดตามเทรนขาขึ้น หรือ Buy ตามเทรนได้

คู่เงินที่ 6) GBPNZD

+ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่าเงิน GBP ได้ระผลกระทบจากการเลือกตั้งของอังกฤษไปทำให้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมาก จากจุดสูงสุด
+ในฝั่งของค่าเงิน NZD เองก็แข็งค่าขึ้นสูงกว่าในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมาเช่นกัน
+ทำให้คู่เงิน GBPNZD นั้นปรับตัวลงมาต่อเนื่อง
+ในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่าเงิน GBPNZD เองก็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องจนถึงเทรนไลน์แรก
+ในสัปดาห์ที่จะถึงถ้าหากกราฟยังสามารถลงผ่านเทรนไลน์แรกได้ก็จะเหลือเส้นเทรนไลน์เส้นสุดท้ายที่เป็นแนวรับ
+ถ้ากราฟลงมาถึงเส้นเทรนไลน์แล้วเกิดรูปแบบของ Pirce Action กลับตัวขึ้นสามารถเข้าเทรดออเดอร์ Buy ตามเทรนขาขึ้นได้

คู่เงินที่ 7) NZDCAD

+ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงิน NZD ได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากกว่าในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา
+แต่ว่าการแข็งค่าของ NZD นั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อกรกับการแข็งค่าของค่าเงิน CAD ได้
+ทำให้กราฟนั้นปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง
+และผ่านแนวรับต่างๆมามากมาย
+จนสุดท้ายมาหยุดที่แนวรับเกือบจะสุดท้ายที่ในอดีตเคยทำไว้
+และได้เกิดรูปแบบ Price Action : Inside Bar เกิดขึ้น
+แต่ว่ายังไม่มีการเบรกขึ้นของ Inside Bar
+ให้เรารอการเบรกตัวขึ้นของ Inside Bar ในทิศทางขาขึ้นถ้าหากเบรกเรียบร้อยให้เราเข้าออเดอร์ Buy ตาม

คู่เงินที่ 8) USDCAD

+ค่าเงิน USD ในอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าอ่อนค่ามากที่สุดและมีการปรับตัวลวอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในอเมริกา
+กลับกันค่าเงิน CAD นั้นได้แข็งค่าขึ้นสูงกว่ารอบ 1 ปีที่ผ่านมา
+ทำให้ค่าเงิน USDCAD นั้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงและผ่านแนวรับต่างๆมากมายลงมาและไม่มีที่ท่าจะหยุด
+แต่ว่าการปรับตัวลงมาอาจจะกำลังถึงจุดสิ้นสุดเพราะว่ามีแนวรับที่สำคัญที่สุดอยู่อีกไม่ไกล(ที่สำคัญเพราะเหลืออยู่ในรับเดียว)
+ในอาทิตย์หน้าถ้าเกิดแท่งเทียนกลับตัว หรือ รูปแบบ Price Action กลับตัว ขึ้นเราสามารถเข้าออเดอร์ Buy ตามได้

สำหรับการวิเคราะห์กราฟ Forex ประจำสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ

การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นก็ได้โปรดใช้จักรยานของท่านในการขับขี่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.