Header Ads

Fed มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ หลังจากตัวเลขการจ้างงานและอัตราการว่างงานปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

Fed มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ หลังจากตัวเลขการจ้างงานและอัตราการว่างงานปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม หรือ Non-farm Payrolls มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 209,000 ในเดือนกรกฏาคมจากที่ตัวเลขคาดหวังอยู่ที่ 183,000 ในขณะที่เดือนที่แล้วอยู่ที่ 222,000

ในอัตราการว่างงานนั้นได้ปรับตัวลดลงจาก 4.4% เหลือเพียง 4.3% เป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบ 16 ปี

ในด้านอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.2%

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นทำให้โอกาสที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้มีโอกาสมากขึ้น

แต่ว่าตัวเลขที่ออกมาดีเพียงเดือนเดียวนี้ก็ไม่สามารถเป็นตัววัดนโยบายของ Fed ได้

นักลงทุนคาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาของปีนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 50% หลังจากการประกาศตัวเลขเศรญฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาด โดยที่ก่อนหน้านี้คาดว่ามีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 25% เท่านั้น

ถึงอย่างไรก็ตาม ในอาทิตยืหน้าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เราต้องจับตามองคือ Producer price index(PPI) และ Consumer Price Index(CPI) ถ้าหากตัวเลขทั้งสองตัวนี้ออกมาดีก็จะมีโอกาสที่ Fed จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้

ขับเคลื่อนโดย Blogger.