Header Ads

Lot Size คืออะไร Forex

Lot Size คืออะไร ใน Forex

Lot Size คืออะไร ?

Lots Size หมายถึง ปริมาณหรือขนาดของการซื้อขายในตลาด Forex หรือขนาดของสัญญาที่ผู้ลงทุนต้องการจะซื้อหรือขาย

Lot Size สำคัญอย่างไร ?


ขับเคลื่อนโดย Blogger.